9 października 2020

„Droga z klasą” – bezpłatne szkolenia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego dla nauczycieli

Udział w szkoleniach pozwoli nauczycielom na przeprowadzenie zajęć lekcyjnych poświęconych bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Szkolenia dla nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

„Ogólnopolskie szkolenia dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego” to projekt przygotowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwo Infrastruktury. Dzięki udziałowi w szkoleniach pedagodzy zyskają wiedzę, która pozwoli im przeprowadzić zajęcia lekcyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na każdym etapie nauki.

W ramach projektu powstała specjalna platforma e-learningowa. Zawiera materiały oraz informacje potrzebne do efektywnego przeprowadzenia zajęć lekcyjnych z zakresu ruchu drogowego. Platforma będzie dostępna dla użytkowników do końca 2023 r.

Uczestnicy projektu mogą również wziąć udział w szkoleniu stacjonarnym w jednym z szesnastu miast wojewódzkich. Szkolenie obejmować będzie tematy związane z platformą e-learningową, zasadami jej funkcjonowania oraz zawartą tematyką.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniach 

W szkoleniach stacjonarnych mogą wziąć udział nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Potrwają one od października do listopada 2020 r.

Uczestnicy mogą zarejestrować się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej.

Szczegóły dotyczące projektu, terminarz i miejsce szkoleń znajdują się na stronie Akademii MDDP.

Więcej informacji: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej.