4 sierpnia 2020

„Drzewo w krajobrazie” – rozpoczęcie przygotowań do obchodów Dnia Krajobrazu 2020

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przypomina, że 20 października już po raz piąty będziemy obchodzić Dzień Krajobrazu.

W tym roku wszystkie wydarzenia towarzyszące obchodom skoncentrują się wokół zagadnienia drzewa w krajobrazie. GDOŚ zachęca wszystkie instytucje i organizacje do włączenia się w tegoroczne święto.

Mając na uwadze znaczenie drzew dla kształtowania krajobrazów oraz ich  rolę przyrodniczą, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zdecydowała, że głównym tematem obchodów Dnia Krajobrazu w 2020 r. będzie „Drzewo w krajobrazie”.

W ramach obchodów Dnia Krajobrazu, wzorem ubiegłego roku, zaplanowano dalsze rozpowszechnienie idei organizacji „spacerów krajobrazowych”. Powinny odbywać się zarówno w obszarach przyrodniczych (nie tylko obszarach chronionych), jak i kulturowych (miastach, wsiach itp.). Celem organizacji takich spacerów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji, jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń.

W 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. Pomysł obchodów spotkał się z pozytywnym odzewem i w odpowiedzi na inicjatywę GDOŚ w 2017 r. Rada Europy ogłosiła 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu. W roku 2018 r. liczba zorganizowanych w ramach Dnia Krajobrazu wydarzeń wyniosła 130. W ubiegłym roku Dzień Krajobrazu był motywem przewodnim dla ok. 230 spotkań, spacerów i innych wydarzeń.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska proponuje, by tegoroczne działania były prowadzone pod hasłem: „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!” (Leopold Staff). W ten sposób chce popularyzować wiedzę w zakresie znaczenia drzew dla kształtowania lokalnych krajobrazów, a zarazem ukazać, jak drzewa przyczyniają się do wzbogacania krajobrazowego i kulturowego Polski.

Więcej informacji na temat inicjatywy znajdziecie Państwo na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz w mediach społecznościowych.