2 października 2017

Dystrubucja podręczników „Niko 1” i „Niko 2”

W związku z otrzymaniem z Ministerstwa Edukacji Narodowej podręczników do nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej w klasach I i II szkół podstawowych „Niko 1 i 2” informuję, że są one do odebrania według przysłanych zapotrzebowań (zał. 1) w Kuratorium Oświaty w Opolu (ul. Piastowska 14, 45-082 Opole) na VI piętrze w pokoju 603 u Pani referent Aleksandry Szpak. Przed przybyciem po zamówioną ilość podręcznika proszę przesłać e-mail na adres: aszpak@kuratorium.opole.pl z proponowaną datą i godziną odbioru. W przypadku braku możliwości wydania podręczników w proponowanym czasie drogą e-mailową ustalony zostanie nowy termin. Odbiorcą może być osoba upoważniona przez dyrektora szkoły (zał. 2) lub dyrektor osobiście (zał. 3).

• W przypadku upoważnienia jednej osoby przez kilku dyrektorów każdy z nich wystawia oddzielnie upoważnienie z pokwitowaniem (załącznik 2).
• Pokwitowania bądź upoważnienia z pokwitowaniem wystawia się na każdy z tytułów oddzielnie.
Proszę o zgłaszanie terminów odbioru od środy 4.10.2017r.