20 maja 2022

Dystrybucja książki „Polska – zarys dziejów” w języku ukraińskim

W związki z inicjatywną Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezesa IPN, Opolski Kurator Oświaty informuje, iż ma do przekazanie 360 egzemplarzy książki „Polska – zarys dziejów” w języku ukraińskim.

W związku z powyższym proszę dyrektorów szkół, w których uczą się dzieci pochodzące z Ukrainy, o informację dot. zapotrzebowania na w/w pozycję.

Zapotrzebowanie proszę zgłaszać na adres mailowy mszalagan@kuratorium.opole.pl w terminie do 27 maja 2022 r., z podaniem ilości uczniów pochodzenia ukraińskiego uczących się w szkole oraz liczby zamawianych egzemplarzy.

Ilość pozycji jest ograniczona, w związku z czym obowiązuje kolejność przesyłanych zapotrzebowań.