15 czerwca 2022

Dystrybucja książki „Witaj w Polsce” w języku ukraińskim

W związki z inicjatywną Ministra Edukacji i Nauki, Opolski Kurator Oświaty informuje, iż ma do przekazanie 500 egzemplarzy książki „Witaj w Polsce” Domu Wydawniczego Rafael uczniom z Ukrainy uczęszczającym do szkół podstawowych.

W związku z powyższym proszę dyrektorów szkół podstawowych, w których uczą się dzieci pochodzące z Ukrainy, o zgłaszanie się do Kuratorium Oświaty w Opolu (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – numer telefonu 77 45 24 570) w celu odbioru w/w pozycji.