22 sierpnia 2017

Dystrybucja podręczników do klasy III dla uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Uprzejmie informuję, że rozpoczyna się proces dystrybucji podręczników do klasy III dla uczniów niepełnosprawnych.

Bardzo proszę o zapewnienie, by w szkołach w godzinach 9.00-15.00 był obecny przedstawiciel szkoły (dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba), który przyjmie przesyłkę i tego samego dnia potwierdzi odbiór adaptacji na protokole zdawczo-odbiorczym i w aplikacji do obsługi procesu dystrybucji.

Proszę Państwa dyrektorów szkół do bieżącego potwierdzania odbioru adaptacji i bieżące informowanie MEN o utrudnieniach. Jest to niezwykle istotne w związku z terminowym rozliczeniem Wykonawców, którzy dokładają wszelkich starań, by uczniowie niepełnosprawni otrzymywali podręczniki na czas.

Terminy wysyłek:

  • Podręczniki dla uczniów niewidomych (firma Impuls) daty dystrybucji kompletów 23.08.2017 r.- 2.09.2017 r.
  • Podręczniki dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących,  słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją (firma Altix Sp. z o. o.) daty dystrybucji 29.08-04.09.2017 r.
  • Podręczniki dla uczniów słabowidzących (o terminie zostaniecie Państwo powiadomieni wkrótce).