6 października 2021

Dystrybucja podręczników: Niko 1, Niko 2 i Niko 3

W związku z otrzymaniem z Ministerstwa Edukacji i Nauki podręczników do nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej dla szkół podstawowych (Niko 1, Niko 2 oraz Niko 3), informuję, że są one do odebrania według przysłanych zapotrzebowań w Kuratorium Oświaty w Opolu (ul. Piastowska 14, 45-082 Opole) na VI piętrze w pokoju 647.

Przed przybyciem po zamówioną ilość podręczników proszę telefonicznie (77 45 24 570)  uzgodnić z panią Magdaleną Szałagan – st. specjalistą Wydziału Rozwoju Edukacji proponowaną datę i godzinę odbioru.

Odbiorcą może być osoba upoważniona przez dyrektora szkoły odpowiednim pismem z pieczęcią szkoły lub dyrektor osobiście (z pieczęcią szkoły). W przypadku upoważnienia jednej osoby przez kilku dyrektorów każdy z nich wystawia oddzielnie upoważnienie z pokwitowaniem.