6 grudnia 2019

Dystrybucja podręczników Niko 1, Niko 2 i Niko 3 (wg tegorocznych zamówień z czerwca i września)

Informujemy, że podręczniki do nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej (Niko 1, 2 i 3) zostały właśnie dostarczone do siedziby Kuratorium Oświaty w Opolu. Szkoły, które złożyły w tym roku (od czerwca do września) zapotrzebowanie mogą zgłaszać się po ich odbiór.

Prosimy o jak najszybszy odbiór podręczników w siedzibie Kuratorium Oświaty w Opolu (ul. Piastowska 14, 45-081 Opole, VI piętro, pokój 611). Przed przybyciem po zamówione podręczniki proszę się telefonicznie zapowiedzieć (st. wiz. Stanisław Jędrusik  – 77 45 24 661), by upewnić się, że odbiór w planowanym przez Państwa terminie będzie możliwy.
Odbiorcą może być osoba upoważniona przez dyrektora szkoły odpowiednim pismem z pieczęcią szkoły i dyrektora lub osobiście składający zapotrzebowanie – dyrektor szkoły.