15 stycznia 2021

Dystrybucja podręczników: Niko 1, Niko 2 i Niko 3

W związku z otrzymaniem podręczników do nauczania języka mniejszości narodowej, języka niemieckiego w klasach I, II i III szkół podstawowych (Niko 1, Niko 2 oraz Niko 3), informuję, że są one do odebrania w Kuratorium Oświaty w Opolu (ul. Piastowska 14, 45-081 Opole) na VI piętrze w pokoju 647, według przysłanych wcześniej zapotrzebowań.

Przed przybyciem po zamówioną ilość podręczników proszę telefonicznie (tel.: 600 668 119) uzgodnić z panią Magdaleną Szałagan – st. specjalistą Wydziału Rozwoju Edukacji proponowaną datę i godzinę odbioru.
Odbiorcą może być osoba upoważniona przez dyrektora szkoły odpowiednim pismem z pieczęcią szkoły lub dyrektor osobiście (z pieczęcią szkoły). W przypadku upoważnienia jednej osoby przez kilku dyrektorów każdy z nich wystawia oddzielnie upoważnienie z pokwitowaniem.