19 lipca 2019

Działania objęte patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szk. 2019/2020

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa przedsięwzięcia

Patronat Rekomendacja

(w okresie)

 

Zasięg

 

9.

Goethe-Institut w Warszawie

Projekt „Deutsch Plus”

wrzesień-grudzień 2019 r.

ogólnopolski

8.

Polski Czerwony Krzyż w Warszawie

VII edycja programu edukacyjnego „Dziel się Uśmiechem”

02.09.2019 r.-20.03.2020 r.

cała Polska

7.

Fundacja Edukacyjna PERSPEKTYWY w Warszawie

Opolski Salon Maturzystów Perspektywy 2019

13.09.2019 r.

wojewódzki

6.

Uniwersytet Opolski Instytut Politologii Collegium Civitas w Opolu

Ogólnowojewódzki konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym i Unii Europejskiej „Opolskie Gwiazdy Europy”

I etap konkursu: 04.11.2019 r.,
II etap: 24.11.2019 r.

regionalny

5.

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku

Powiatowy Turniej Sportowo-Obronny

24.09.2019 r.

powiatowy

4.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

XV Jubileuszowy Nyski Festiwal Nauki pt. „Nauka w służbie społeczeństwa”, połączony z piknikiem naukowym na terenie Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie

25-26.09.2019 r.

regionalny

3.

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Ogólnopolski konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, IX edycja

14.02.-20.04.2020 r.

ogólnopolski

2.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

III Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, V edycja opolska-„Obszary spotkań i dialogu z literaturą”

14-15.11.2019 r.

ogólnopolski

1.

Biblioteka Śląska Instytut Badań Regionalnych w Katowicach

Konkurs „Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku”

16.12.2019 r.

ponadregionalny