15 grudnia 2021

Działania objęte patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa przedsięwzięcia

Patronat Rekomendacja

(w okresie)

 

Zasięg

 

16.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku

Forum Edukacyjne „Jak szkoła wychowuje?”

październik 2022 r.

wojewódzki

15.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

VI Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, VIII edycja opolska „Biblioterapia w sytuacjach kryzysowych”

29-30.09.-01.10.2022 r.

ogólnopolski

14.

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Projekt edukacyjny „Historie po fachu-śladami opolskiego rzemiosła tradycyjnego”

wrzesień-listopad 2022 r.

wojewódzki

13.

Fundacja Zwalcz Nudę w Warszawie

Narodowy Dzień Sportu

18.09.2022 r.

cała Polska

12.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Brzegu

Turniej „Moja mała ojczyzna w Europie”

kwiecień 2023 r.

wojewódzki

11.

Fundacja „Zawsze Warto” w Krakowie

X edycja Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”

15.11.2022 r.

ogólnopolski

10.

Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu

51. Konkurs Recytatorski „Poezja i Proza na wschód od Bugu”

11-12.10.2022 r.

województwo opolskie

9.

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Opolu

Konkurs kulinarny „Kuchnia myśliwska”

jesień 2022 r.

województwo opolskie

8.

Opolski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu

XIX edycja Ogólnopolskiego Turnieju Szkół Ponadpodstawowych oraz Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”

podsumowanie okręgowe wrzesień 2022 r.

wojewódzki

7.

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku

Powiatowy Turniej Strzelecko-Obronny dla klas VIII szkół podstawowych

29.09.2022 r.

powiatowy

6.

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląska Opolskiego w Opolu

Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych

październik/listopad 2022 r.

wojewódzki

5.

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląska Opolskiego w Opolu

Wojewódzki Zlot Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych

październik 2022 r.

wojewódzki

4.

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląska Opolskiego w Opolu

Wojewódzki Jesienny Zlot Rowerowy

wrzesień 2022 r.

wojewódzki

3.

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląska Opolskiego w Opolu

Podsumowanie IV edycji „Roku Turystyki Szkolnej w Województwie Opolskim” i wręczenie Certyfikatów „Szkoła Przyjazna Turystyce”

wrzesień 2022 r.

wojewódzki

2.

Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” w Opolu

Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych Województwa Opolskiego za rok szkolny 2021/2022

listopad 2022 r.

województwo opolskie

1.

Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” w Opolu

Konkurs plastyczny „Sport w wyobraźni ucznia”

listopad 2022 r.

województwo opolskie