15 czerwca 2022

Działania profilaktyczne przeciw przestępczości seksualnej podczas wypoczynku dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami opracowanymi przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletnich poniżej lat 15.

W związku ze zbliżającymi się wakacjami, czyli czasem podwyższonego ryzyka wystąpienia zjawisk niepożądanych wobec małoletnich poniżej 15 roku życia, zachęcamy do wykorzystania materiałów dydaktycznych oraz podjęcia wspólnych działań, których celem ma być ograniczenie występowania niewłaściwych zachowań wobec dzieci.

 

List do dyrektorów szkół

List do wychowawców klas I-III wraz ze scenariuszem zabawy „Bezpieczne kręgi”

List do wychowawców klas IV-VIII wraz ze scenariuszem zabawy „Krąg zaufania”