23 stycznia 2023

Działania profilaktyczne w ramach akcji „Bezpieczne ferie”

Szanowni Państwo.
Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami opracowanymi przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletnich poniżej lat 15. W ramach akcji „Bezpieczne ferie”, zachęcamy do wykorzystania materiałów dydaktycznych oraz podjęcia wspólnych działań, których celem ma być ograniczenie występowania niewłaściwych zachowań wobec dzieci.

 

List do dyrektorów szkół i placówek.
List do wychowawców klas I-III wraz ze scenariuszem zabawy „Bezpieczne kręgi”.
List do wychowawców klas IV-VIII wraz ze scenariuszem zabawy „Krąg zaufania”.