6 marca 2020

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2020

20 marca 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz trzeci zorganizuje Dzień Nowych Technologii w Edukacji (DNTE).

Ideą wydarzenia jest popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza szkołą.

Zachęcamy do zorganizowania Dnia Nowych Technologii w Edukacji w swojej szkole, placówce oświatowej czy przedszkolu. Mogą to być zajęcia, warsztaty, prezentacje multimedialne, gry, zabawy, projekcje filmów, spotkania z ciekawymi osobami, a także pokazowe lekcje dla dzieci i dorosłych. Adresatami przedsięwzięcia są przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele szkół i placówek.

Zapraszamy do zgłaszania zaplanowanych inicjatyw w ramach DNTE do 16 marca br. przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowei wydarzenia *:

 

Link do formularza rejestracyjnego

Inicjatywy z terenu województwa opolskiego, realizowane w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji proszę zgłaszać także na adres: aktywnatablica@kuratorium.opole.pl

 

Konkurs na najlepsze wydarzenia

W związku z obchodami Dnia Nowych Technologii w Edukacji MEN ogłasza konkurs na najlepsze wydarzenia zorganizowane w ramach tej inicjatywy. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród podmiotów zarejestrowanych jako Organizator. Najciekawsze pomysły zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Wszystkich tych, którzy zarejestrują swoje aktywności przez formularz zgłoszeniowy w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepsze wydarzenie. Najciekawsze pomysły zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi. Na zgłoszenia do konkursu czekamy do 17 kwietnia br.

 

Warunkami uczestnictwa w konkursie są:

    1. zgłoszenie przez szkołę/placówkę oświatową wydarzenia DNTE,
    2. zorganizowanie 20 marca br. aktywności w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji,
    3. przygotowanie relacji z wydarzenia DNTE za pomocą edytora dostępnego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej www.epodreczniki.pl.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie wydarzenia. Podmioty zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

Zgodnie z § 3 ust. 11 Regulaminu, zgłoszenia do Konkursu dokonuje do 17 kwietnia 2020 r. wyznaczony przez dyrektora szkoły/placówki nauczyciel, przesyłając na adres e-mailowy wskazany przez właściwego kuratora oświaty na stronie internetowej kuratorium link do Relacji, wraz z metryczką zawierającą:

  1. pełną nazwę szkoły/placówki,
  2. adres szkoły/placówki (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica – jeśli jest, numer domu, numer lokalu – jeśli jest),
  3. imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu dyrektora szkoły/placówki,
  4. imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za realizację Relacji.

 

Link do Relacji oraz metryczkę (według wzoru) należy przesłać na adres: aktywnatablica@kuratorium.opole.pl

Wojewódzka inauguracja III edycji Dnia Nowych Technologii w Edukacji odbędzie się 20 marca br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach

W związku z obchodami Dnia Nowych Technologii w Edukacji MEN ogłasza konkurs na najlepsze wydarzenia zorganizowane w ramach tej inicjatywy. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród podmiotów zarejestrowanych jako Organizator. Najciekawsze pomysły zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie DNTE.

 

Metryczka opolskie

DNTE jest objęty patronatem European Schoolnet. To sieć europejskich ministerstw edukacji z siedzibą w Brukseli. Jako organizacja non-profit stara się wprowadzać innowacje w nauczaniu i uczeniu się dla kluczowych interesariuszy: ministerstw edukacji, szkół, nauczycieli, badaczy i partnerów branżowych.

Serdecznie zapraszamy!

*(zgłoszenie inicjatywy do 16.03.2020 r. nie jest równoznaczne udziałem w Konkursie, ale jest jednym z warunków formalnych udziału w ww. konkursie)