22 listopada 2023

e-Doręczenia w szkołach i placówkach od 30 grudnia 2023 r.

Szanowni Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych województwa opolskiego

Przypominamy, że podmioty publiczne takie jak przedszkola, szkoły i placówki wymienione w art. 3 ust. 3-10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego w formie jednostek budżetowych zobowiązane są do stosowania e-Doręczeń od dnia 30 grudnia 2023 r.

e-Doręczenia będą stosowane w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE), natomiast w zakresie doręczania korespondencji w publicznej usłudze hybrydowej (PUH) najpóźniejszy termin to 1 października 2029 r. (art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych).

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia

Aktualizacja: Przesunięcie terminu

Materiały szkoleniowe: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/materialy3.