12 lutego 2021

Edukacja dla wszystkich – kompleksowa pomoc dla każdego dziecka, ucznia i jego rodziny

Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad nową, lepszą formułą wsparcia dziecka i ucznia – szczególnie z niepełnosprawnością, a także jego rodziny.

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że stawia sobie 3 cele:

  • stworzenie międzyresortowego systemu działań na rzecz dzieci, uczniów i rodziny,
  • zagwarantowanie dostępu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i uczniów na terenie szkoły, placówki,
  • poprawienie jakości kształcenia wszystkich uczniów, w tym z niepełnosprawnościami.

Już czwarty rok resort edukacji pracuje z najlepszymi ekspertami i praktykami z kraju i z zagranicy nad zbudowaniem międzyresortowego systemu wsparcia dziecka, ucznia i rodziny. Dąży do przygotowania takich rozwiązań, dzięki którym rodzina otrzyma pomoc od momentu stwierdzenia wad rozwojowych dziecka w okresie płodowym,  po wsparcie w szkole, aż do wejścia w życie dorosłe i na rynek pracy.

Centra Dziecka i Rodziny

Przedstawiciele MEiN chcą przygotować system wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziców. W każdym powiecie powstaną międzyresortowe instytucje – Centra Dziecka i Rodziny (CDR). Głównym zadaniem Centrów będzie zdiagnozowanie potrzeb dziecka, przygotowanie dla niego i jego rodziny wsparcia.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  

Każde dziecko i uczeń musi mieć zagwarantowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły i placówki, która będzie dostosowana do jego potrzeb. Specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej muszą być obecni w polskich szkołach.

Obecny system nie jest doskonały, wymaga korekty. Resort pracuje nad standardami zatrudniania w placówkach oświatowych psychologa, pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego i logopedy. Szkoły i placówki muszą mieć również zapewnione środki na finansowanie zatrudniania specjalistów. Obecnie trwają prace nad szczegółowym wyliczeniem kosztów różnych wariantów ich zatrudnienia.

 

Co ze szkołami specjalnymi?

W przestrzeni publicznej pojawiły się nieprawdziwe informacje dotyczące szkół specjalnych. Ministerstwo Edukacji i nauki je dementuje. Informuje, że nie planuje likwidacji tych placówek. Są one ważnym elementem systemu oświaty. Pracuje w nich wyspecjalizowana kadra, której wiedza, umiejętności i doświadczenie są istotne we wsparciu szkół ogólnodostępnych. Resort edukacji chce wykorzystać potencjał specjalistów z tych placówek w szkołach.

 

We wrześniu 2021 r. ruszy pilotaż Specjalistycznych Centrów Edukacji Włączającej jako instytucji powstałych przy szkołach i placówkach specjalnych.

Źródło: Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji i Nauki.