15 listopada 2022

Edukacja klimatyczna – cykl szkoleń online

Webinaria skierowane są do nauczycieli i wychowawców klas IV-VIII szkoły podstawowej. Szkolenia online zaplanowano w dniach 14, 18, 21 i 25 listopada 2022 r. Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie wiedzy z obszaru ochrony klimatu, jak również przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć na ten temat. Program szkolenia ma uniwersalny charakter. Efektem szkolenia ma być umożliwienie uczestnikom przeprowadzenia lekcji tematycznej dot. edukacji klimatycznej, w ramach lekcji dowolnego przedmiotu lub godziny wychowawczej. Szkolenia organizuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Na szkolenia można się zarejestrować bezpośrednio na stronie internetowej

Program szkolenia:

1. Słowo wstępne – dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

2. Podstawowe pojęcia i historia wzrostu antropogenicznych emisji C02 – Marcin Popkiewicz, prof. Jacek Pniewski, dr Aleksandra Kardaś – Fundacja Edukacji Klimatycznej

3. Konsekwencje zmiany klimatu – Marcin Popkiewicz, prof. Jacek Pniewski, dr Aleksandra Kardaś – Fundacja Edukacji Klimatycznej

4. Działania mitygacyjne – dr hab. Iwona Wagner, Anna Sierpińska – Fundacja Edukacji Klimatycznej

5. Działania adaptacyjne – dr hab. Iwona Wagner, Anna Sierpińska – Fundacja Edukacji Klimatycznej

6. Edukacja dzieci na temat zmiany klimatu – dr Magdalena Budziszewska, Anna Sierpińska – Fundacja Edukacji Klimatycznej

7. Lekcja pokazowa „Działanie systemu elektroenergetycznego” – przeprowadzona w oparciu o scenariusz lekcyjny przygotowany w ramach prac międzyresortowego Zespołu d.s. edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej i promocji ekologicznych warunków życia – Joanna Gadomska – biolożka, nauczycielka,  autorka, programów nauczania, scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych

8. Sesja pytań i odpowiedzi (chat)