8 kwietnia 2019

Egzamin 2019 – spotkanie z przedstawicielami JST w sprawie przeprowadzenia egzaminów

5 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się spotkanie z przedstawicielami JST w sprawie przeprowadzenia tegorocznych egzaminów.

W spotkaniu uczestniczyli:

Wicewojewoda Opolski – Violetta Porowska, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu – Piotr Świędrych oraz Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek.

Prezentacja – egzaminy