9 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny.

Informacja dla członków zespołów nadzorujących dotycząca zasad przeprowadzania egzaminu.

https://oke.wroc.pl/aktualnosci/egzamin-osmoklasisty-egzamin-gimnazjalny-i-egzamin-maturalny-2/