21 grudnia 2017

Egzamin ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna na stronie: www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ opublikowała przykładowe arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego od roku szkolnego 2018/2019.

Wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w egzaminie ósmoklasisty zakładają m.in. zwiększenie wagi zadań otwartych z języka polskiego, tworzą zdającym możliwość dokonania wyboru napisania pracy o charakterze retorycznym (np. rozprawki) lub twórczym (np. opowiadania), oraz zwiększają znaczenie zadań praktycznych z egzaminu z matematyki. Zmianom ulegnie również egzamin z języków obcych, który nie będzie miał dwóch poziomów trudności i podobnie jak egzaminy z języka polskiego i matematyki, w większym stopniu odnosić się będzie do zadań otwartych.

Powyższe, w zasadniczy sposób wpływają na potrzebę dokonania zmian w organizacji pracy szkół mającej na celu efektywne przygotowanie młodzieży do podjęcia trudu zmierzenia się z egzaminem oraz umożliwienie zdającym odniesienia sukcesu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dyrektorów szkół, nauczycieli i przyszłych zdających, serdecznie zachęcam do odwiedzenia strony i zapoznania się z zamieszczonymi tam materiałami.

Link do informacji CKE: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20171211%20Info%20o%20arkuszach%20pokazowych.pdf