4 marca 2020

Eliminacje do VI Centralnego Zlotu Klas Mundurowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół prowadzących klasy mundurowe,

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu otrzymał zadanie przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich do VI Centralnego Zlotu Klas Mundurowych w 2020 r.

Ze względu na założenie, że eliminacje we wszystkich województwach powinny odbywać się w ten sam sposób, Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” opracowało regulamin zawodów sportowo – obronnych do przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowany termin przeprowadzenia zawodów (eliminacji wojewódzkich) to 15 maja 2020 r. (miejsce rozegrania zawodów zostanie podane w terminie późniejszym).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres wszwopole.rekrutacja@ron.mil.pl do 27 marca 2020 r.

Załączniki:

Regulamin

Zgłoszenie szkoły

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

Zgoda na udzielenie pomocy ambulatoryjnej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych