23 maja 2023

European Language Label 2023 Uczysz języków? Robisz projekty językowe? Zdobądź Certyfikat! Prace można zgłaszać do 15 czerwca 2023 r.

Zdobądź Europejski znak innowacyjności w nauczaniu i uczeniu się języków obcych European Language Label poświadczony przez Komisarz Unii Europejskiej ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży oraz polskiego Ministra Edukacji i Nauki.

Certyfikat ten poświadcza, że nagrodzony projekt jest realizowany na najwyższym poziomie.

Laureaci ELL to zarówno nauczyciele języków ze szkół podstawowych, liceów, nauczyciele akademiccy, edukatorzy, bibliotekarze, muzealnicy, lektorzy. W konkursie mogą brać udział zarówno szkoły, przedszkola, uniwersytety, szkoły wyższe, jak również placówki wspierające nauczanie języków obcych, wydawnictwa, szkoły językowe, publiczne, jak i niepubliczne.

Laureaci konkursu mogą używać oficjalnego logotypu European Language Label do promowania nagrodzonego projektu w publikacjach, na wydarzeniach edukacyjnych lub w mediach. FRSE upowszechnia rezultaty nagrodzonych projektów na poziomie ogólnopolskim w magazynie Europa dla Aktywnych, w kwartalniku Języki Obce w Szkole, na stronie internetowej ELL, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a także w innych kanałach, takich jak Facebook, Instagram, Twitter czy newslettery.

 Jak zgłosić się do konkursu?

Poprzez stronę: www.ell.org.pl   zakładka Konkurs

Przed zgłoszeniem projektu, trzeba zapoznać się z Regulaminem konkursu na rok 2023 oraz priorytetami europejskimi i krajowymi. Zgłaszany do konkursu projekt powinien wpisywać się przynajmniej w jeden priorytet, europejski lub krajowy.

Wnioski do konkursu można składać do 15 czerwca 2023 r.