14 czerwca 2019

Finał VI edycji kampanii edukacyjnej PRZYHAMUJ, ŻYCIE PRZED TOBĄ.

W dniu 11 czerwca 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się podsumowanie kolejnej VI edycji kampanii realizowanej w roku szkolnym 2018/2019.

W spotkaniu udział wzięli:

 • Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty,
 • Andrzej Rak – zastępca dyrektora  Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu,
 • Piotr Boba – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu,
 • Krzysztof Chmiel – Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
 • mł. bryg. Andrzej Jędrzejczyk – z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu,
 • Marek Pańka – Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Opolu,
 • Wojciech Kluk – Viceprezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego,
 • Dominik Grabowski – egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,
 • Grzegorz Janik – ratownik medyczny – Samodzielny Pododdział Prewencji Policji KWP w Opolu,
 • sierż. sztab Michał Śliwa– ratownik medyczny –  Samodzielny Pododdział Prewencji Policji KWP w Opolu,

przedstawiciele WORD w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Wojewody Opolskiego oraz reprezentacje szkół reprezentujących szkoły podstawowe  woj. opolskiego.

VI edycja kampanii skierowana została do uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego. Dzięki współpracy i zaangażowaniu partnerów programu oraz gościnności dyrektorów szkół młodzież miała możliwość zapoznania się z wieloma aspektami uczestnictwa w ruchu drogowym.

Głównym punktem każdego spotkania były prelekcje :

Macieja Milewskiego – podinspektora wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu pt. Bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym – pieszy i rowerzysta

Dominika Grabowskiego – egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego pt. Uprawnienia w ruchu drogowym. Kategoria AM.

Marka Pańki – Prezesa Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego pt. Złote zasady FIA. Konkursy BRD.

W trakcie spotkań młodzież mogła doskonalić pod okiem Grzegorza Janika, Michała Śliwy i Marcina Kurowskiego – ratowników medycznych Samodzielnego Pododdziału Prewencji KWP w Opolu swoje umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie szkół podstawowych  chętnie sprawdzali swój refleks i czas reakcji na bodźce dźwiękowe i słuchowe na specjalnym symulatorze odzwierciedlającym zachowania kierowcy w ruchu drogowym. Największym wyzwaniem dla młodzieży była jednak możliwość przystąpienia do próbnego testu znajomości przepisów ruchu drogowego kategorii AM, który odbywał się w mobilnej sali komputerowej opolskiego WORD. Nie lada wyzwaniem było też pokonanie toru przeszkód w „alkogoglach” imitujących zaburzenia wzroku osoby pod wpływem środków odurzających. Dyrektorzy szkół zadbali również o inne atrakcje zapraszając przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej i ratownictwa medycznego. Dzięki tym zabiegom uczniowie mieli możliwość obserwowania akcji ratowniczych w wykonaniu jednostek Państwowej Straży Pożarnej obejmujących działania służb w razie wypadku drogowego. W ich skład wchodziły: zabezpieczenie poszkodowanych, akcja ratunkowa polegającą na uwolnieniu kierowcy i pasażerów z uszkodzonych pojazdów z wykorzystaniem sprzętu pneumatycznego oraz udzielenie im pierwszej pomocy.

Na finał zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich szkół , w których kampania gościła w bieżącym roku szkolnym, a były to:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Kędzierzyn-Koźle,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czepielowicach,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Oleśnie,
 • Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Krapkowicach,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Gogolinie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 w Kędzierzynie –Koźlu.

Trzyosobowe reprezentacje składające się z uczniów szkoły rywalizowały w konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać trudny test z przepisów ruchu drogowego, przejechać rowerem tor przeszkód oraz udzielić pomocy poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym.

Najlepszą drużyna okazała się reprezentacja  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Kędzierzynie-Koźlu  w składzie: Emilia Golly, Laura Mateja, Rafał Moszko.

Drugie miejsce przypadło reprezentacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie w składzie: Jagoda Lis, Nina Słobodzian, Jakub Hubiak.

Trzecie miejsce zdobyli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie w składzie: Julia Piontek, Michał Tunkel, Jakub Szczendzina.

Wyróżniono również najlepszego rowerzystę, którym została uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Kędzierzynie-Koźlu – Emilia Golly oraz najlepszy zespół ratowników, którym zostali również  uczniowie  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Kędzierzynie-Koźlu  – Nina Słobodzian i Jakub Hubiak.

Opolski Kurator Oświaty składa serdeczne podziękowania partnerom kampanii:

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu,
Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Opolu,
Opolskiemu oddziałowi Polskiego Związku Motorowego,
Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Opolu oraz dyrektorom szkół, w których mogliśmy gościć w roku szkolnym 2018/2019: