16 listopada 2022

Forum Edukacji Zawodowej

Krajowe Centrum Europass i Euroguidance oraz Krajowy Zespół Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego EVET zaprasza do udziału w II Forum Edukacji Zawodowej

Celem wydarzenia jest wspieranie i promowanie edukacji branżowej Polsce, a także europejskiego obszaru mobilności edukacyjno-zawodowej wśród polskiej społeczności doradców zawodowych.

 

Krajowe Centrum Europass i Euroguidanc zaprasza wszystkich praktyków poradnictwa i edukacji zawodowej — doradców, nauczycieli i kadrę szkół zawodowych, techników, wyższych szkół zawodowych, izb rzemiosła, przedstawicieli Ochotniczych Hufców Pracy oraz osoby bezpośrednio zainteresowane rozwojem zawodowym.

 

II Forum odbędzie się 18 listopada 2022 r. w Warszawie – on-line

Szczegółowe informacje.