27 sierpnia 2018

Fundacja „Rodzice w szkole” zaprasza do udziału w projekcie pn. Niepodległe nutki

Projekt pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewody Mazowieckiego adresowany jest do szkół podstawowych.

Jego głównym celem jest przybliżenie uczniom klas I-III, ich rodzicom i nauczycielom sylwetek kilkunastu polskich kompozytorów i muzyków, którzy swoją twórczością wspierali w okresie zborów dążenia do odzyskania niepodległości.

Projekt realizowany w różnych formach przekazu składa się z 3 części:
I. Książka „Co nam w duszy śpiewa”- zawierająca krótkie informacje o artystach, wraz z ilustracjami przybliżającymi obraz epoki. Otrzyma ja każdy uczestnik koncertu, będzie tez udostępniona online jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli.II. Koncert (pn. „Niepodległe nutki” ) utworów ww. artystów, który odbędzie się 25 września 2018 r., w teatrze Capitol w Warszawie. Zaproszeni na niego będą uczniowie ze szkół podstawowych z całego kraju (ok. 400 osób).
Z województwa opolskiego z zaproszenie może skorzystać  20. uczniów i 2. nauczycieli. W załączeniu karta zgłoszenia. Formularz zgłoszeniowy należy odesłać do 12 września br.  na adres niepodleglenutki@gmail.com;III. Strona internetowa (www.niepodleglenutki.pl), na której  znajdą się scenariusze lekcji muzyki dla klas 1-3 szk. podstawowej, książka w wersji elektronicznej oraz fragmenty nagrań koncertu i inne materiały.

 

Zał. Karta zgłoszenia