4 lipca 2022

Historie „po fachu” – śladami opolskiego rzemiosła tradycyjnego.

Historie „po fachu” – śladami opolskiego rzemiosła tradycyjnego to edukacyjny projekt mający na celu przybliżenie mieszkańcom regionu historii dawnych zawodów oraz przedstawienie tradycyjnych procesów wytwórczych, które były lub nadal są praktykowane na terenie miasta, a także ukazanie potencjału dawnych tradycyjnych rzemiosł w nowoczesnej rzeczywistości, w zetknięciu z nowoczesnymi technologiami, surowcami oraz ideami recyklingu.

Punktem wyjścia do realizacji zadania i jego bazą tematyczną będzie historia rzemieślników działających w Opolu na przestrzeni wieków (pokazane min. na stałej wystawie historycznej w Muzeum Śląska Opolskiego .

W projekcie uwzględnione zostały kompleksowe działania edukacyjne poruszające tematykę zawodów ginących nie tylko w regionie, ale i w Polsce, a także działania dotyczące tzw. nowej fali rzemieślników, z powodzeniem wykorzystujących tajniki dawnych rzemiosł, co przyczynić się może do wzmacniania tożsamości i budowania poczucia dumy z przejawów lokalnej i regionalnej kultury.

W ramach projektu zostanie otworzona m.in. edukacyjna wystawa czasowa „Dawne zawody w miniaturze” (02.09.-30.10.2022 r.), na której będą prowadzone ciekawe warsztaty dla przedszkoli, szkół i osób indywidualnych, także warsztaty z rzemieślnikami dla osób indywidualnych i prelekcje dot. rzemiosła.

Dodatkowym walorem projektu będzie druk bezpłatnego edukacyjnego folderu z kartami pracy do ekspozycji mówiących o dawnych zawodach.