13 listopada 2017

I edycja ogólnopolskiego konkursu pt. „Bohaterowie są wśród nas”.

Adresatami konkursu jest młodzież szkolna oraz uczestnicy walk w II wojnie światowej lub innego ważnego wydarzenia w historii Polski XX wieku.

Głównym celem konkursu jest upamiętnienie bohaterów walk o niepodległość Polski i martyrologii obywateli polskich. Przedsięwzięcie to wpisuje się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizator deklaruje pomoc w ustaleniu miejsc zamieszkania kombatantów II wojny na terenie województwa oraz wsparcie merytoryczne w przygotowaniu prac konkursowych.

Regulamin