25 maja 2023

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo w jednostkach oświaty i szkolnictwa wyższego”.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Bezpieczeństwo w jednostkach oświaty szkolnictwa wyższego”, organizowanej przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, która odbędzie się 12- 13 czerwca 2023 r.

Celem konferencji jest dyskusja nad problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa w jednostkach oświatowych na różnych szczeblach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pan Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki.

Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2023 r. w formule hybrydowej:

  • w formie stacjonarnej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej Krakowie, os. Zgody 18, 31-951 Kraków,
  • w formie online – osobom zgłoszonym zostanie przesłany link umożliwiający
    dostęp do platformy.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja elektroniczna do dnia 5 czerwca 2023 r.

Program konferencji oraz link do formularza elektronicznego znajdują się na stronie organizatora.