7 lutego 2020

II edycja innowacyjnego projektu z zakresu edukacji finansowej „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej ogłasza  II-ą edycję innowacyjnego  projektu: „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”!

Do projektu zapraszani są szkoły, nauczyciele oraz uczniowie klas pierwszych.

Celem projektu to  m.in. rozwój wiedzy i umiejętności finansowych uczniów poprzez umożliwienie dzieciom osobistego przeżycia sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi, zdobywania doświadczeń przy rozwiązywaniu problemów, rozwój podstaw krytycznego myślenia uczniów dotyczącego konsekwencji podejmowania decyzji finansowych, ich znaczenia w życiu każdej osoby i rodziny oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

 

Więcej informacji: