12 sierpnia 2022

II. edycja konkursu Pasjonująca lekcja religii

Fundacja Instytut Edukacja Pro Futuro zaprasza do udziału w konkursie nauczycieli religii/katechetów oraz osoby związane z instytucjami oświatowymi, instytucjami kultury oraz organizacjami, które w swojej działalności zajmują się oświatą oraz kulturą, zlokalizowanymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie, jest stworzenie scenariusza 45-minutowych zajęć lekcyjnych, przygotowanego zgodnie z określonymi w regulaminie Konkursu wytycznymi, a następnie przesłanie go wraz innymi wymaganymi przez organizatora dokumentami – w nieprzekraczalnym terminie 10 września br. – na adres religia@edukacjaidialog.pl. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej Fundacji Instytut Edukacja Pro Futuro.