13 października 2022

II edycja konkursu „Stwórz ustawę, zmieniaj prawo” oraz III edycja Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Wydział ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza do udziału w konkursach „Stwórz ustawę, zmieniaj prawo” oraz III edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

II edycja Konkursu legislacyjnego dla szkół ponadpodstawowych „Stwórz ustawę, zmieniaj prawo”.

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie inicjatywy ustawodawczej oraz poszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia projektów ustaw i uchwalania prawa. Konkurs daje uczestnikom szansę stworzenia własnego projektu legislacyjnego i zdobycia wiedzy o procesie legislacyjnym w praktyce.

 

Każda ze szkół może zgłosić jedną lub kilka Drużyn Legislacyjnych. Drużyny Legislacyjne mogą liczyć od 3 do 10 uczniów. Pracą każdej drużyny powinien kierować opiekun, którym może być jedynie nauczyciel uczniów z danej drużyny. Zadaniem każdej Drużyny Legislacyjnej jest przygotowanie propozycji projektu ustawy lub propozycji projektu zmiany ustawy, który mógłby zostać wprowadzony do polskiego porządku prawnego.

Termin zgłoszeń uczestników przypada do dnia 21 października 2022r.  za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji o konkursie.

 

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości ma za zadanie skłonić uczestników do samodzielnego myślenia, praktycznego wykorzystania posiadanych umiejętności oraz zachęcić uczniów do pogłębiania swojej wiedzy z prawa. W poprzednich latach uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać kazusy z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego, których odpowiedzi przedstawiali między innymi w formie przygotowania prostego pisma procesowego.

 

W III edycji Olimpiady w finale oprócz turnieju wiedzy, uczestnicy mają możliwość również wcielić się w obrońcę bądź oskarżyciela i przedstawić mowę końcową z zakresu prawa cywilnego, czy prawa karnego.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 października 2022 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Formularz dla nauczyciela. Formularz dla uczestnika.

Więcej informacji na temat Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.