16 lutego 2023

II nabór wniosków w ramach konkursu – Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowych (CoVEs) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Do udziału w konkursie uprawnieni są m.in. organy prowadzące szkoły kształcące w zawodach i centrach kształcenia zawodowego, organizacje branżowe, izby gospodarcze, stowarzyszenia zawodowe i samorządy zawodowe zrzeszające osoby wykonujące dany zawód.

Wnioski można składać do 3 kwietnia 2023 r., do godz. 16:00. System dokumentów OnLine FRSE

Celem realizacji przedsięwzięć wyłonionych w ramach Konkursu jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu                          z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego.

Inwestycja za ponad 1,4 mld zł polega na utworzeniu 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności (BCU) w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego.

Kontakt: Zespół ds. KPO BCU, e-mail: kp-bcu@frse.org.pl, tel. 22 600 20 11.