28 października 2022

II. ogólnopolska edycja programu „Velvet. Piątka dla Natury”

3 października 2022 r. ruszyła II. ogólnopolska edycja programu edukacyjnego dla szkół podstawowych „Velvet. Piątka dla Natury”. Do wygrania wycieczki edukacyjne dla klas, instalacje ekologiczne dla szkół oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczniów oraz opiekunów klas.

Program „Velvet. Piątka dla Natury” został stworzony, aby wspierać edukację ekologiczną na etapie wczesnoszkolnym i aktywizować uczniów oraz ich rodziny, a także pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do rozwoju świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, która w przyszłości zaprocentuje w codziennych, dobrych nawykach i działaniach na rzecz środowiska naturalnego, a także do pomocy szkole w stawaniu się miejscem bardziej przyjaznym dla środowiska.

Zgłoszenia można nadsyłać do 28 lutego 2023 roku.

Szczegółowe informacje oraz regulamin programu znajdą Państwo na stronie internetowej programu edukacyjnego Velvet. Piątka dla Natury.