21 października 2021

„II Ogólnopolski Kongres EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM – WYCHOWANIE TRWA WIECZNIE”.

Kongres organizowany jest przez Kolegium Jagiellońskie oraz Fundację Życie w dniach 25 i 26 października 2021 roku i będzie spotkaniem praktyków, badaczy podczas którego stworzone zostanie forum wymiany doświadczeń i dyskusji nad Raportem Rzecznika Praw Dziecka na temat dobrostanu dzieci w Polsce.

Szczególnie serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, społeczników oraz osoby zajmujące się przedmiotową problematyką: nauczycieli, wychowawców, psychologów, trenerów, instruktorów. Mile widziani są organizatorzy i animatorzy wszelkich form edukacji, szkół, przedszkoli, klubów sportowych i duszpasterstw.

 

Więcej informacji.

 

Link do rejestracji.