4 listopada 2019

„II Opolska Regionalna Konferencja Rad Rodziców”

Zapowiedź wydarzenia
Nazwa „II Opolska Regionalna Konferencja Rad Rodziców”
Data /godzina
5 listopada 2019 r.
godz. 10.30
Miejsce Opole – Zespół Szkół Zawodowych
ul. Struga 16
Organizator Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek,
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” – Wojciech Starzyński.
Informacje dodatkowe Cele konferencji:
Upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności Rad Rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
– gospodarkę finansową Rad Rodziców,
– tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół,
– współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.