30 marca 2020

II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku.

Szanowni Państwo.

 

Opolski Kurator Oświaty ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku.

 

II konkurs ofert

 

Załącznik nr 1 – oferta.

Załącznik nr 2 – wykaz form wypoczynku.

Załącznik nr 3 – kwalifikacje kadry pedagogicznej.

Załącznik nr 4 – sprawozdanie.