9 września 2022

III edycja konkursu „Liga Sprawiedliwości”, II edycja konkursu „Postaw na mediację” oraz III edycja Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do wzięcia udziału w III edycji konkursu „Liga Sprawiedliwości”, II edycji konkursu „Postaw na mediację” oraz w III edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości organizowanych przez Wydział ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości.

Konkurs „Liga Sprawiedliwości” ma na celu zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, kształtowanie ich postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne, a także aktywizacja młodzieży w zakresie edukacji prawnej na poziomie lokalnym.
Poza walorem typowo edukacyjnym uczestnikom gwarantuje się również możliwość świetnej rozgrywki polegającej na rywalizacji zgłoszonych przez szkoły drużyn. W poprzednich edycjach konkursu uczestniczyło ponad 200 szkół z całego kraju.
Zgłoszenia drużyn można przesyłać do 26 września 2022 r.
Szczegółowe informacje na temat III edycji konkursu „Liga Sprawiedliwości”
Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości ma za zadanie skłonić uczestników do samodzielnego myślenia, praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy prawniczej oraz zachęcić uczniów do pogłębiania swojej wiedzy dotyczącej prawa. Druga edycja Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości organizowana była pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości przez Instytut
Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. W poprzednich edycjach Olimpiady chęć uczestnictwa zadeklarowało przeszło 3000 uczestników.
Zgłoszenia można przesyłać do 20 października 2022 r.
Szczegółowe informacje na temat III edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

 

Konkurs „Postaw na mediację” ma na celu zwiększanie świadomości społecznej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz rozpowszechniania wiedzy z zakresu prawa, poprzez aktywizację młodych ludzi na poziomie lokalnym.
Poza walorem edukacyjnym, uczestnikom gwarantuje się również emocjonującą rywalizację z innymi zgłoszonymi przez szkoły drużynami.
Konkurs ma za zadanie skłonić uczestników do samodzielnego myślenia, praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy prawniczej oraz zachęcić uczniów do pogłębiania wiedzy o mediacji jako metodzie pozasądowego rozwiązywania sporów. W poprzedniej edycji udział wzięło blisko 150 drużyn ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego kraju.

 

Zgłoszenia drużyn można przesyłać od dnia 15.09.2022 r. do dnia 15.10.2022 r.
Szczegółowe informacje na temat II edycji konkursu „Postaw na mediację”