22 lutego 2019

III edycja konkursu o zasięgu ogólnopolskim pn. „Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy.

Organizatorem konkursu jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Konkurs realizowany jest  w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.  Mogą w nim wziąć udział  szkoły ponadgimnazjalne i inne placówki oświatowo – wychowawcze, które uczestniczą w programie a także uczniowie ze szkół, które programu nie realizują.
Więcej informacji (w tym regulamin konkursu ) dostępne na stronie http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/