15 czerwca 2020

III otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku

III konkurs ofert 2020

Załącznik nr 1 – Wzór – oferta

Załącznik nr 2 – Wzór – wykaz form wypoczynku

Załącznik nr 3 Wzór – kwalifikacje kadry pedagogicznej

Załącznik nr 4 Wzór – sprawozdanie