2 października 2017

Inauguracja V edycji Opolskiej Kampanii edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”

29 września 2017 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach odbyło się spotkanie inaugurujące V edycję Opolskiej Kampanii edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”, która w roku szkolnym 2017/2018 skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Opolska Kampania Edukacyjna pod hasłem „Przyhamuj, życie przed Tobą” to cykl działań zapoczątkowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014. Celem kampanii jest uświadomienie zagrożeń wynikających z kierowania pojazdami mechanicznymi, uwrażliwienie na sytuacje kryzysowe występujące w ruchu drogowym oraz wykształcenie pożądanych reakcji na niewłaściwe zachowania kierowców, zwłaszcza w kontekście prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
Partnerami w realizacji tego programu są: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu, Polski Związek Motorowy w Opolu oraz Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kampania została pomyślana jako cykl spotkań z młodzieżą we wszystkich powiatach województwa opolskiego.

W spotkaniu inaugurującym Kampanię udział wzięli:
Artur Zapała – Opolski Wicekurator Oświaty,
Marek Pańka – Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego,
Bartosz Wajman – Sekretarz Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
Marek Wąsowski – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu,
Małgorzata Nogalska – dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach,
przedstawiciele WORD w Opolu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Wojewody Opolskiego, Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach i delegacje uczniów i opiekunów ze wszystkich szkół Powiatu

Krapkowickiego.

W pierwszej części spotkania zgromadzeni wysłuchali wykładów: Macieja Milewskiego podinspektora Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu pt. „Bezpieczeństwo młodego kierowcy w ruchu drogowym”, Marka Pańki, który przedstawił wykład „ZŁOTE ZASADY FIA – Chcę być bezpieczny” i Dominika Grabowskiego egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu na temat „Wybrane zagadnienia techniki kierowania samochodem – ich wpływ na bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego”.
Część teoretyczną spotkania zakończyła prezentacja uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach pt. „ Wypadek to nie przypadek„.

Następnie młodzież i zaproszeni goście mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych przez WORD z Opola, którymi były symulator dachowania i symulator zderzeń. Powiatowa Straż Pożarna w Krapkowicach przygotowała pokaz sprzętu oraz działań jednostki. Na sali gimnastycznej uczniowie mieli możliwość przetestowania alkogogli – co okazało się bardzo cennym doświadczeniem.

Od bieżącej edycji Kampanii spotkania mają być również powiatowymi eliminacjami wiedzy z zakresu ruchu drogowego i pierwszej pomocy dla reprezentacji wszystkich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych  danego powiatu. Zwycięzcy eliminacji powiatowych spotkają się w Niemodlinie w czerwcu 2018 roku na spotkaniu finałowym podsumowującym V edycję Kampanii.

Szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe Powiatu Krapkowickiego reprezentowały:
Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach,
Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Gogolinie
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.

Współzawodnictwo obejmowało test wiedzy z zakresu ruchu drogowego przygotowany przez opolski WORD, pomiar czasu reakcji na symulatorze czasu reakcji oraz udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym. Ostania konkurencja została przygotowana, przeprowadzona i oceniona przez policjantów z zespołu medycznego Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji.
Zwycięsko z tej rywalizacji wyszła drużyna Zespołu Szkół w Zdzieszowicach w składzie: Jan Michalik, Paweł Kozów, Dariusz Sitko, która będzie reprezentowała powiat na podsumowaniu V edycji Kampanii.