3 lutego 2021

Informacja o miejscu odbywania się III etapu Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Uprzejmie informujemy, że etap III (wojewódzki) Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021 – odbędzie się w gmachu głównym Uniwersytetu Opolskiego  przy ulicy Oleskiej 48 w Opolu, w Auli A i B na pierwszym piętrze.

Wejście do budynku od ulicy Oleskiej oraz od Kampusu Uniwersytetu Opolskiego.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i przestrzeganie wytycznych opublikowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty w dniu 18 stycznia 2021 r. w zakładce „Konkursy/Konkursy przedmiotowe”.