29 marca 2023

Informacja o wolnych miejscach w przedszkolu, szkole podstawowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy

publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych

 

Zgodnie z § 10 ust. 8 a, b rozporządzenia Ministra Edukacji
i Nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów z dnia 18 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) jednym z zadań komisji rekrutacyjnych w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach  i centrach jest: „sporządzenie i przekazanie kuratorowi oświaty – w celu udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty – informacji o wolnych miejscach:- w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, do których jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające.

 

Informacja o wolnych miejscach:

https://siko.kuratorium.opole.pl/iloscwolnychmiejscPP/
w publicznych przedszkolach

https://siko.kuratorium.opole.pl/iloscwolnychmiejscSP/

w publicznych szkołach podstawowych