3 lutego 2023

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Opolskim.

Pismo przewodnie wraz z załącznikami