30 marca 2021

Informacja Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji szkół i placówek w roku szkolnym 2021/22

Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Opolskiego,
Starostowie,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Podmioty prowadzące publiczne szkoły, przedszkola i placówki,
Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek województwa opolskiego

W związku z realizacją zadań związanych z wydawaniem przez kuratora oświaty opinii dotyczących
arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022,
proszę o zapoznanie się ze wskazanymi w załącznikach wytycznymi, które umożliwią wspólną realizację tego
zadania.

Michał Siek
Opolski Kurator Oświaty

Podstawa prawna:
Art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.),

 

Informacja OKO ws. opiniowania arkuszy organizacji-2021-1

ZAŁ. 1 ARKUSZ SP

ZAŁ. 1a ARKUSZ PP

ZAŁ. 2 WYKAZ KADRY

ZAŁ. 3 NAUCZ. INDYWIDUALNE

ZAŁ. 4 KSZTAŁCENIE SPECJALNE

ZAŁ. 5 GODZ.DYREKTORA

ZAŁ. 6 GODZ. ORG. PROWADZ.

ZAŁ. 8 – ANEKS SP

ZAŁ. 8a – ANEKS PP