18 maja 2021

Informacja w sprawie dostarczenia dla uczniów dyplomów i nagród z konkursów organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Szanowni  Państwo.

Informujemy, że w miesiącu maju sukcesywnie będą dostarczane dyplomy, listy gratulacyjne oraz nagrody dla:

  • Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021,
  • Laureatów i osób wyróżnionych w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Języku Polskim ,
  • Laureatów i osób wyróżnionych w Konkursie Wiedzy o Kresach Wschodnich,
  • Laureatów i osób wyróżnionych w LIII Małej Olimpiady Matematycznej,
  • Laureatów i finalistów XXVIII Wojewódzkiego Turnieju Matematycznego

dla Uczniów Branżowych Szkół I stopnia.

Pakiety będą dostarczane do odpowiednich organów prowadzących. W związku z powyższym prosimy dyrektorów szkół, którzy mają w swoich szkołach nagrodzonych uczniów z ww. konkursów  o odbieranie przygotowanych kompletów ze swoich organów prowadzących.