1 lutego 2021

Informacja w sprawie miejsc przeprowadzenia poszczególnych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Każdorazowo po oblikowaniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu wyników z II etapu miejsko/gminnego poszczególnych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w zakładce„Konkursy/Konkursy przedmiotowe” będzie opublikowana informacja o miejscu odbywania się III etapu (wojewódzkiego) tego konkursu. W związku z powyższym prosimy o bieżące śledzenie informacji umieszczanych na naszej stronie internetowej.

 

Jednocześnie prosimy o bezwzględne stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i przestrzeganie wytycznych opublikowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty w dniu 18 stycznia 2021 r. w zakładce„Konkursy/Konkursy przedmiotowe”