15 stycznia 2021

Informacja w sprawie organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo,

prosimy o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków przy organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

W następnym tygodniu  zgodnie z Terminarzem opublikowanym 30 listopada 2020 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu, rozpoczyna się II etap (miejsko-gminny) Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

W związku z powyższym przypominamy, iż na podstawie zapisów punktu 13  Rozdziału I  Zasad organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021, które stanowią załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 11 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021

poszczególne konkursy winny odbyć się zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarnymi  tak, aby ich przeprowadzenie było bezpieczne dla uczestników konkursów oraz członków komisji.