1 kwietnia 2021

Informacja w sprawie rekrutacji nauczyciela języka polskiego na stanowisko nauczyciela konsultanta

Polonijne Centrum Nauczycielstwa działające w strukturach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje do pracy na pełnym etacie nauczyciela języka polskiego na stanowisko nauczyciela konsultanta. W zakresie obowiązków przewidziane jest wsparcie merytoryczne i metodyczne nauczycieli szkół polskich za granicą i szkół polonijnych, prowadzenie szkoleń on-line i stacjonarnych zarówno w kraju jak i za granicą.

Szczegóły oferty zamieszczone są w udostępnionym linku

https://bip.orpeg.pl/kategoria_pracy/wolne-stanowiska-w-orpeg/