6 kwietnia 2022

Informacja w sprawie składania wniosków o przyznanie nagrody ministra właściwego ds. oświaty i wychowania i nagrody Opolskiego Kuratora Oświaty w 2022 r.

Informacja w sprawie składania wniosków o przyznanie nagrody ministra właściwego ds. oświaty i wychowania i nagrody Opolskiego Kuratora Oświaty w 2022 r.