26 marca 2021

Informacja w sprawie tegorocznej rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się przygotowania do tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, którą tradycyjnie zorganizuje Kancelaria Sejmu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

W 2021 r. z uwagi na pandemię wirusa SARS-Cov-2, uczniowie chętni do uczestnictwa w sesji zostaną zaproszeni do udziału w specjalnej internetowej edycji konkursu.

Harmonogram tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDM) przedstawia się następująco:

  • 30 marca o godz. 13:00 – rozpoczęcie rekrutacji,
  • 30 marca do 6 maja do godz. 15:00 – rejestracja zespołów na platformie internetowej SDiM,
  • 10 maja do godziny 13:00 – ostateczny termin opublikowania przez zespoły na platformie SDiM informacji o rekrutacji,
  • 10 – 28 maja – czas na ocenę zadań,
  • 31 maja do godz. 12:00 – sporządzenie ostatecznej listy uczestniczek i uczestników oraz przesłanie jej do Kancelarii Sejmu,
  • 1 czerwca do godz. 15:00 – publikacja listy uczestniczek i uczestników na platformie internetowej SDiM oraz na stronach internetowych organizatora sesji i współorganizatorów, przesłanie nazwisk osób wchodzących w skład 5 najlepszych zespołów do właściwych kuratoriów oświaty w poszczególnych województwach.

 

Z uzyskanych informacji wynika, że w 2021 r. może zostać zorganizowany przyjazd do Warszawy, ewentualnie, 5 najlepszych zespołów.